Dit privacy statement is voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018. Wilt u een eerdere versie lezen?

Margerets Taste en uw persoonsgegevens

In dit Privacy Statement leest u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. U mag erop vertrouwen dat wij dat op een zorgvuldige manier doen. Wij vinden het belangrijk dat u hiervan op de hoogte bent en niet voor verrassingen komt te staan.

Voor wie is dit privacy statement bedoeld?

Bent u klant van ons en heeft u een aankoop gedaan in onze webshop?  Dan gebruiken wij uw persoonsgegevens en geldt dit Privacy Statement voor u.

Contactpersonen over Privacy

Binnen Margerets taste  nemen we de privacy van onze klanten heel serieus, wil je meer informatie over onze werkwijze neem dan contact op met: Margot van Lieshout, margot@margeretstaste.com of Sander Koopmans, sander@margeretstaste.com

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zeggen iets over u. De bekendste persoonsgegevens zijn naam, (email-)adres, leeftijd en geboortedatum. Ook uw bankrekening, telefoonnummer, IP-adres en uw BSN-nummer zijn persoonsgegevens.

Waarvoor gebruikt Margerets Taste uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens om  en onze dienstverlening zo goed, betrouwbaar en efficiënt mogelijk te laten zijn. Daarbij horen de volgende 6 doelen:

Overeenkomst. Om koopovereenkomst met u te kunnen aangaan en uitvoeren. Zonder uw gegevens kunnen wij u het door u gekochte product of producten naar u versturen.

Transport. Wanneer u gekozen heeft voor bezorging via postNL. Geven wij uw adres en contactgegevens door om levering te laten plaatsvinden.

Wettelijke verplichtingen: Voor de controle van de boekhouding vanuit de overheid worden onze transactie gegevens minstens 7 jaar bewaard.

Functioneren van de website. Wij maken gebruiken van cookies voor het correct functioneren van onze website. Voor een uitgebreid overzicht van de verzamelde gegevens zie ons cookiebeleid.

Het gebruik van gegevens met of zonder uw toestemming

Meestal gebruikt Margerets Taste uw gegevens zonder dat u daar toestemming voor geeft. De wet staat dit toe. Dit doen we omdat:

–              dit noodzakelijk is vanwege de overeenkomst die we met u hebben of willen aangaan;

–              in de wet staat dat we uw gegevens moeten gebruiken;

Soms moeten wij wel om uw toestemming vragen. Wij adviseren u de informatie die wij u geven over het gebruik van uw gegevens eerst goed door te lezen.

Goed om te weten:

Gebruiken wij uw gegevens op basis van de wet of een ‘gerechtvaardigd belang’? Dan mogen wij uw gegevens gebruiken zonder uw toestemming. U kunt dan wel bezwaar maken.

Verplichte gegevens

Wanneer wij gegevens van uw nodig hebben voor het versturen van de gekochte goederen en wilt u die niet geven?  Dan kunnen wij helaas niet de producten naar u toesturen. U bent dan van harte welkom om de goederen op te halen bij het bezoekersadres.

Wilt u dat wij uw gegevens uit onze systemen verwijderen? Dat kan helaas niet voor de verplichte gegevens. Die hebben we nodig. Bijvoorbeeld voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons heeft, of omdat wij verplicht zijn deze te bewaren volgens de wet, of vanwege een gerechtvaardigd belang.

Gebruik van uw gegevens voor marketing doeleinden.  

Op dit moment gebruikt Margerets Taste uw gegevens alleen voor het sluiten van de koopovereenkomst.  Mochten wij in de toekomst u een nieuwsbrief willen toesturen en daarvoor gebruik maken van uw persoonsgegvens zullen wij hier vooraf uiteraard eerst schriftelijk toestemming vragen.

Margerets Taste verkoopt uw gegevens NIET aan derde partijen voor marketing doeleinden.

Hoe bepalen wij hoelang wij uw gegevens bewaren?

We bewaren gegevens in elk geval zolang dat nodig is voor het bereiken van het doel de koopovereenkomst.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kent geen richtlijn voor concrete bewaartermijnen voor persoonsgegevens. In andere wetten kunnen wél minimale bewaartermijnen staan. Dan moeten we die gegevens dus ook zo lang bewaren. Denk bijvoorbeeld aan de belastingwetgeving.

Welke rechten heb ik?

Recht van Verzet voor Marketing
Recht op Inzage, rectificatie, vergetelheid, beperking
Recht op dataportabiliteit (recht op overdraagbaarheid van gegevens)

Heeft u een klacht of is iets onduidelijk?

Wij vinden uw privacy enorm belangrijk. Heeft uw vragen of een klacht neem dan contact met ons op middels de eerder genoemde contactgegevens.

Wijziging van het Privacy Statement

Als er wijzigingen optreden in de wet of in onze diensten en producten, kunnen die gevolgen hebben voor de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. In dat geval wordt het Privacy Statement aangepast en informeren wij u daarover. Wij vermelden dat op onze website.