Bij de inschrijving voor deelname aan de cursussen en workshops (hierna cursus genoemd) van MARGERETS TASTE gelden de onderstaande voorwaarden.

Inschrijving
 • De aanmelding geschiedt op volgorde van binnenkomst.
 • Je staat definitief ingeschreven voor de door jouw opgegeven cursus nadat het cursusbedrag is overgeschreven op de rekening van MARGERETS TASTE.
Bedenktijd
 • Je hebt ten allen tijden na de inschrijving/betaling een bedenktijd van 14 werkdagen.
Betaling

Het verschuldigde bedrag dient uiterlijk 28 dagen voor aanvang van de cursus op bankrekening

NL 43 TRIO 0254 8006 10

t.n.v. MARGERETS TASTE te Castricum te zijn bijgeschreven. De betalingen van de cursussen uit het aanbod zoals te zien op www.margeretstaste.com verlopen via iDeal, PayPal of Creditcard.

Annulering
 • Tot 28 dagen voor de cursus kunt je nog annuleren. Het bedrag van de cursus wordt dan op jouw rekening teruggestort.
 • Op dit bedrag wordt een bedrag van € 15,00 administratiekosten in mindering gebracht.
 • Bij annulering binnen 28 tot 7 dagen voor datum van de cursus wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.
 • Bij annulering binnen één week voor datum van de cursus wordt het volledige bedrag in rekening gebracht en vindt derhalve geen restitutie plaats.
 • U mag wel iemand anders in uw plaats sturen.
 • Bij restitutie van een cursus rekenen wij een termijn van maximaal 14 werkdagen.
 • De naam van de plaatsvervanger/ster dient uiterlijk 24 uur voor aanvang aan MARGERETS TASTE te worden doorgegeven.
 • Bij annulering, is deelname aan de cursus op een latere datum verder in de toekomst mogelijk, echter onder verrekening van de dan geldende cursuskosten.
 • Indien je na aanvang van een cursus de deelname geheel of ten dele stopt, heb je geen recht op enige terugbetaling van de cursuskosten.
Lesprogramma/verschuiven/calamiteiten

Mocht de cursus wegens ziekte van de docent of door andere zaken onverhoopt niet door kunnen gaan dan wordt de gelegenheid aangeboden om de cursus op een ander tijdstip in te halen. Om die reden plannen we regelmatig een ‘calamiteiten’ datum in.

De cursist wordt bij ziekte of bij ernstige zaken de mogelijkheid geboden om, indien mogelijk, de les een keer in te halen bij een andere lesgroep. Dit altijd na overleg met de docent.

MARGERETS TASTE is gerechtigd de cursus te verschuiven naar een latere datum bij bijvoorbeeld onvoldoende deelname, beschikbaarheid van de docent(en) en cursusruimte.

Hiervan wordt men voor aanvang van de cursus op de hoogte gesteld. Mocht dit zich voordoen dan heeft men het recht om zonder kosten, mits binnen 24 uur na in kennis te zijn gesteld, te annuleren.

Programma

MARGERETS TASTE behoudt zich het recht voor om in het cursusprogramma organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

Leeftijd

De wettelijke leeftijd voor het volgen van een wijncursus, opleiding, training of proeverij is minimaal 18 jaar, hierop worden geen uitzonderingen gegeven. Nix18

KLACHTENREGELING

Bij onvrede over de wijncursus

Mocht je niet tevreden zijn over de inhoud en uitvoering van de wijncursus dan kun je altijd overleggen met de docent(e). Het kan zijn dat als je jouw onvrede kenbaar maakt dat dit in een gesprek opgelost kan worden. Wanneer dit niet lukt dat heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen.

Omschrijving van de klacht

Wij vragen je jouw klacht duidelijk te omschrijven en ook hoe je deze klacht opgelost zou willen zien worden.

Waar kunt je jouw klacht naar toe sturen?

Je kunt je klacht richten aan:

MARGERETS TASTE

t.a.v Margot van Lieshout

Dit kan per mail: info@margeretstaste.com of per post naar:

Goudenregenlaan 49, 1901 SN Castricum

Ontvangstbevestiging

Je krijgt van ons binnen 5 werkdagen per mail of per post een ontvangstbevestiging.

Afhandeling van uw klacht

Jouw klacht zal door Margot van Lieshout/ Sander Koopmans worden behandeld. Wij zullen erop toezien dat jouw klacht in redelijke tijd afgehandeld zal worden. Dit laatste zal per klacht verschillen maar een periode van 4 weken achten wij als een redelijk termijn. Mocht de afhandeling langer duren dan zullen wij jou daar over berichten.

Vertrouwelijkheid

Wij respecteren jouw privacy en jouw klacht wordt niet aan anderen getoond.

Registratie van de klacht

Van elke klacht wordt een registratie bijgehouden die gedurende 1 jaar bewaard blijft. Alle gegevens blijven privé en worden niet aan anderen beschikbaar gesteld.

Beroep tegen een antwoord op uw klacht

Wij doen ons best om jouw klacht met zorg en in aandacht af te handelen. Het kan voor komen dat wij niet de hele klacht kunnen oplossen. Indien je van mening bent dat jouw klacht niet naar behoren afgehandeld is kun je hiertegen uiteraard bezwaar maken. Wij zullen de hierboven omschreven klachtenprocedure dan opnieuw starten.

Diversen

Zijn er vragen dan horen wij dat graag van jou. Wij hopen jou te mogen begroeten aan onze grote cursustafel of in de keuken.

Margerets Taste©

Goudenregenlaan 49

1901 SN Castricum

I tel +31 (251) 82 76 94 I +31 (6) 55 13 08 80 I info@margeretstaste.com I www.margeretstaste.com